AMÀLIA ORIVE TORRAS
Enginyer tècnic de Mines

Adreça: Casa Cal Feixas, Camps, 08259 Fonollosa
Mòbil: +34 639 35 54 81
Fax: 93 836 60 22
Email: mira@topomira.com